Controleer of de plugin is geactiveerd in de AutoCommerce Admin.